Lapas

8.26.2022

Sīr 3, 19-20a.30-31, svētdiena XXII, C

Sīr 3, 19-20a.30-31

Jēzus, Sīraha dēls,
saņem grāmatu no sava vectēva - Jēzus
manuskripts no Itālijas, Boloņas, 13.gs. beigas.
28. augusta svētdienā pirmais Dieva vārda lasījums piedāvā fragmentu no Sīraha dēla grāmatas sākumdaļas, kurā autors sniedz padomus jauniem vīriešiem (Sīr 1,1-4,10). Šīs svētdienas lasījums ir ņemts no nodaļas (Sīr 3, 17-31), kura aicina uz pazemību. Pazemība ir tikums, kurš īpaši nepieciešams ietekmīgiem un turīgiem cilvēkiem, jo sargā cilvēku no lepnības un ļauj pieredzēt dziļu Dieva klātbūtni savā dzīvē. Lasījums sākas ar vārdu “dēls” vai “mans dēls” un grāmatas sākumdaļā šis uzrunas veids atkārtojās kādas trīspadsmit reizes. Grāmata vēlas tādā veidā jaunos vīriešus instruēt kā dzīvot pasaulē taisnīgi un labi. Gudrība nāk no Dieva un pastāvēja pirms visām lietām un bija iesaistīta radīšanas procesā, un šādu universālu gudrību piedāvā grāmatas autors jauniem vīriešiem, kuri to meklē. Ja kāds vēlas veiksmīgi apsvērt radīšanas kārtību, viņam vajag ievērot obligātsi nosacījums un tas ir vienkāršība. Dieva lielums ir neaptverams un tikai tas, kurš ieņem pareizo stāju var dziļi ielūkoties radīšanas noslēpumos.

Grāmatas 2.nodaļas sākumā izskan programmātiski vārdi: “Ja tev padomā kalpot Kungam, bērns, sagatavojies pārbaudījumiem” (Sīr 2,1). Jaunieši tiek brīdināti, ka gudrības ceļš ir vienlīdzīgs ar Kunga meklēšanu un ir sarežģīts un prasa izturību pārbaudījumos (Sīr 2,2-18). Tēva un mātes godināšana ir gudras un taisnīgas dzīves pamats (Sīr 3,1-16). Senajos Tuvajos Austrumos kāda godināšanai bija ļoti praktisks aspekts un īpaši tas attiecas uz vecākiem, kuriem bija jāpalīdz vecumdienās, kad viņi bija īpaši vāji. Pazemība un paklausība pret vecākiem attīstas tikumos, kas veido visas dzīves tālāko raksturu (Sīr 3,17-31). Līdzās pienākumiem pret vecākiem ir jāveido taisnīga sabiedriskā stāja pret trūcīgajiem un bēdu piemeklētajiem (Sīr 4,1-10).

Sīraha dēls uzsver trīs tikumus, kuri joprojām ir aktuāli ticīgajiem: atvērtība uz gudrību (Sīr 1,1-10), apzināta pārbaudījumu pieņemšana (Sīr 2,1-18) un sirds pazemība (Sīr 3,17-24). Vārdu “ănāwâ” - “pazemība” var arī tulkot kā “pieticība”, “vienkāršība” un “lēnprātība”. Gudrības literatūrā “pazemība” iet roku rokā ar dievbijību un gudrību: “Nāk lepnība - un nāk negods, bet gudrība ir pazemīgajiem" (Sak 11,2; 18,12). Sīraha dēlam attieksmes un tikumu kombinācija pret sevi un citiem ietver adekvātu paštēlu, pacietību, vienkāršību, paklausību, lēnprātību, savu ierobežojumu apzināšanos, cieņu pret citiem un visa centrā atkarība no Dieva. “Viņu godina pazemīgie” (Sīr 3,20), jo iedomīgie to nevar darīt un viņi vērš uzmanību tikai uz sevi. Pazemīgais vienmēr Dievu liek pirmajā vietā un tāpēc Viņam tie patīk un Kungs lieto viņus savos plānos. Evaņģēlijā Jēzus lūgšanā pateicas Tēvam par šiem ticīgajiem: “Es tevi slavēju, Tēvs, debess un zemes Kungs, ka tu šīs lietas esi apslēpis gudrajiem un saprātīgajiem un atklājis tās bērniņiem” (Lk 10, 21).

Rakstos Mozus tiek slavēts par lēnprātību (Sk 12,3), Sakāmvārdi uzsver pieticīgu attieksmi (Sak 11,2; 15,33), bet Sīraha dēls īpaši uzsver pazemību (Sīr 1,27; 7,17), kas savā veidā sagatavo ticīgos Jēzus pazemības ceļam (Mt 18,1-4). Sīraha dēls piekodina mācekļus dzīvot pazemīgi (sal. Mih 6,8), jo pārsteidzošā veidā pazemība ieved cilvēku godībā (Lk 14,11). Saskaņā ar šādu biblisku skatījumu, tas, kas ir pazemīgāks, iegūst lielāko Dieva labvēlību. Pazemot sevi Dieva priekšā ir tēma, kura Sīraha dēlam ir svarīga, lai ielūkotos cilvēka sirds noskaņās, kurās tikai pazemība ļauj atklāt cilvēkam Dieva plānu. Viens no Sīraha dēla grāmatas elementiem ir izteiksmes forma “mašal” jeb “būt kā”, “līdzīgs”, kas palīdz lasītājam gūt skaidru priekštatu, ko viņš iegūst, kad izvēlas gudrību vai ko zaudē, ka to atmetu. Gudrība dāvā ilgtermiņa skatījumu uz savu dzīvi, kura ļauj ticīgajiem pieredzēt pārmaiņas, kuras jāsaskaņo ar Jēzus Kristus pazemības piemēru, kas īstenojās Viņa nāves un augšāmcelšanās noslēpumā.

br. Jānis Savickis OFMCap

Nav komentāru: